Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Phuong Vien Cafe

Địa chỉ: 71a ấp 2, Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại: 0122 509 0204
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 71a ấp 2, Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<