Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Quán Cafe Bằng Lăng Tím

Địa chỉ: 16, Đường Cao Sơn Pháo, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam
Điện thoại: 0236 3850 879
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 16, Đường Cao Sơn Pháo, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<